Casos de proves Àmbit Administració General de l’Estat (AGE)
En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/documentacio-especifica-del-servei-via-oberta/ excloent els serveis:

 

    • Direcció General Trànsit (DGT)

 

Casos de proves Administració de la Generalitat de Catalunya*
En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/dins-lambit-de-ladminitracio-de-la-generalitat-de-catalunya/ excloent els serveis:

 

    • Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT)

*Només accessible als ens que tinguin accés a la Xarxa SARA. En cas contrari, obrir consulta a través de formulari per demanar els casos de proves corresponents.