Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració
Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals Padró municipal d’habitants
  • Comprovació de residència d’un individu a Catalunya (consulta individual/lots)
  • Municipi de residència d’un individu (consulta individual/lots)
  • Comprovació de residència d’un individu a un determinat municipi (consulta individual/lots)
  • Nombre de convivents
  • Comprovació del nombre de convivents
  • Dades del titular (consulta individual/lots)
  • Dades dels convivents
  • Dades del titular (suport IDESCAT)
  • Cerca d’un titular