Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/

Els casos de proves dels serveis indicats, es podran trobar a: https://suport-integradors.aoc.cat/hc/ca/articles/4416400146577-Acc%C3%A9s-a-casos-de-proves-de-serveis-d-Integraci%C3%B3-de-Via-Oberta 

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració
Departament Benestar Social i família Títol de família nombrosa
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades bàsiques
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)
Títol de família nombrosa CCAA
 • Consulta de títol de família nombrosa CCAA
Títol de família monoparental
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)

 

Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT) Padró històric
 • Històric de residència
 • Històric de convivència
Servei Ocupació de Catalunya (SOC) Demandants d’Ocupació
 • Certificat de dades personals
 • Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació
 • Certificat últim període d’inscripció i períodes d’inscripció
 • Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO: consulta individual/lots)
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Discapacitats
 • Dades bàsiques (consulta individual/lots)
 • Dades completes (consulta individual/lots)
Discapacitats CCAA
 • Grau discapacitat CCAA
Agència Tributària Catalana (ATC) Estat de deute amb l’ATC  
Departament Justícia

Registre d’Entitats Jurídiques
 • Dades d’inscripció
 • Dades de l’entitat
 • Òrgans de govern
Registre de Parelles Estables
 • Consulta de situació d’un titular al Registre de Parelles Estables en un moment donat
 • Consulta de situació d'un titular al Registre de Parelles Estables en un moment donat a partir d'un o dels dos membres de la parella
CatSalut*
*Només disponible amb integració
Registre Central d’Assegurats (RCA)
 • Verificació d’assegurats
 • Consulta de dades d’assegurats