Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/

ORGANISME CEDENT SERVEI I CARTA DE SERVEI MODALITAT DE CONSUM DOCUMENTACIÓ D’INTEGRACIÓ
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)

 

Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions (COIT)

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (CEIC)

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)

Documents visats electrònicament

  • Verificació document visat electrònicament
  • Dades tècniques
Col·legi Oficial Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME) Registre de la Propietat
  • Nota simple informativa
  • Nota de localització
Registre Mercantil
  • Nota mercantil
Col·legi Notaris Catalunya (CNC) Còpies electròniques de documents notarials
  • Còpies electròniques