Les URLs dels frontals síncron i asíncron són:

Servei Frontal URL
  • Agència Tributària (AEAT)
  • Dirección General del Cadastre
  • Direcció General de Policia (DGP)
  • Institut Nacional de Estadística (INE)
  • Instituto Nacional de Empleo (INEM)
  • Ministeri d’Educació, Cultura y Deporte (ME) – Consulta de titulacions oficials
  • Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
  • Direcció General de Trànsit (DGT) – consulta d’Acreditació Telémàtica de l’Impost Municipal de Vehícles (ATMV)
  • Direcció General de Trànsit (DGT) – consulta d’informació associada a vehicles i persones del servei ATEX (Acceso Telemático de Usuarios Externos)
  • Direcció General de Trànsit (DGT) – consulta de vehicles
Síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta