A les modalitats que tens autoritzades veuràs una estrella, i en canvi veuràs un símbol de prohibit si no estàs autoritzat:

 

El símbol de prohibit apareix quan l’ens no està autoritzat pel consorci AOC a consumir el servei o bé el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens no ha assignat els permisos necessaris a l’usuari que ha d’accedir al Servei.

Per tant, si un usuari no pot accedir a un servei de Via Oberta tot i estar autoritzat pel Responsable d’Interoperabilitat del seu ens, t’has d’assegurar que el propi ens:

  • Ha enviat la documentació de sol·licitud per demanar autorització del servei al Consorci AOC per tal que gestioni l’autorització per a poder realitzar les consultes d’aquest servei a Via Oberta:
  • I s’ha rebut comunicació de confirmació d’alta al servei sol·licitat.

Quan es sol·liciti el servei al Consorci AOC, mitjançant l’enviament del formulari corresponent, els documents enviats seran revisats per les àrees responsables i si tot és correcte es procedirà a autoritzar a l’ens a accedir als serveis sol·licitats en un temps màxim de 15 dies laborables una vegada validada la documentació enviada.

Rebràs la comunicació de confirmació de l’alta. És a partir de llavors quan tindràs la icona de l’estrella habilitada i podràs accedir a aquelles dades.

En cas que necessitis informació addicional i s’hagi de realitzar un requeriment d’esmena, es comunicarà a l’ens mitjançant el registre d’EACAT. Per consultar l’assentament rebut, caldrà tenir permisos de visualització del servei “Sol·licitud serveis AOC i CATCert”.

 

Per fer les consultes:

A les cartes de servei que trobaràs a AOC > Serveis > Via Oberta > Sol·liciteu el servei tens l’explicació del servei i les seves modalitats, amb una descripció de les dades a informar i el resultat de la consulta.

Per dur a terme la consulta a la que esteu autoritzats cal accedir a: EACAT > Via Oberta

Alguns dels serveis de Via Oberta tenen certes modalitats de consulta que es poden dur a terme per lots. La consulta manual per lots consisteix en la càrrega d’un fitxer elaborat per l’usuari i l’obtenció asíncrona o diferida d’un altre fitxer de resposta. És a dir, les respostes s’hauran d’anar a buscar a l’EACAT passades unes hores des que s’ha realitzat la petició. A les cartes de servei també trobaràs com es fan aquestes consultes i quines respostes obtindràs.

Per a dur a terme una consulta per lots cal que accedeixis a EACAT > Via Oberta > Consultes pendents/Lots/ Historial i accedir a la pestanya “Lots”.