a) En el cas de les administracions locals i ens que en depenen: per a l’accés a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents és necessària l’adhesió  al Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC.

Per fer l’adhesió al CMI et pots ajudar d’aquest model tipus

Cal adjuntar el model d’adhesió al CMI dins dels formularis de sol·licitud dels serveis de Via Oberta.

Hi ha dos formularis que trobaràs a EACAT > Tràmits > Consorci AOC>Sol·licitud de serveis

  • Sol·licitud d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta
  • Sol·licitud d’autorització d’accés a dades de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT)

En els dos hi ha un apartat on:

  • O bé indicaràs la data d’adhesió si ja tens signat el Conveni
  • O bé, en cas de no estar adherits, el pots adjuntar amb l’Annex I del conveni degudament signat.

 b) Si ets un organisme de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: no cal l’adhesió al Conveni. La sol·licitud daccés a les dades que proporciona el servei Via Oberta de l’AOC l’has de realitzar a través de PICA, que gestiona la Subdirecció d’Innovació i Administració Digital (SIAD). Per tal de sol·licitar el servei, cal que et posis en contacte amb la SIAD a través de l’adreça electrònica administraciodigital.presidencia@gencat.cat.

Respecte a les dades que ofereix la Direcció General de Trànsit, actualment no estan disponibles pels organismes de Generalitat ja que, segons la informació de la Plataforma d’Intermediació de Dades, cal un conveni específic que empari el seu consum.

Llista d'ens adherits al Conveni Marc d'Interoperabilitat 20230301