L'accés mitjançant integració permet accedir a la informació sense perdre ni la traçabilitat sobre les operacions ni les evidències electròniques que donen validesa jurídica a les dades i documents intercanviats.

En aquest cas, Via Oberta es presenta com un punt neural de distribució d’informació dins una arquitectura en xarxa SOA (Service Oriented Architecure), homogeneïtzant tant els mecanismes de seguretat com la missatgeria XML i amagant la diversitat i complexitat tècnica associada a cadascun dels emissors d’informació.

A continuació t'expliquem detalladament els passos a seguir per consumir el servei a través d'integracó amb serveis web:

Identificar els procediments i el servei de Via Oberta associat

Un cop tinguis identificat un procediment per al qual tinguis necessitat de consultar dades en poder d’altra o altres administracions, pots consultar el catàleg de serveis disponibles per determinar quin o quins serveis de Via Oberta has de sol·licitar. Al servei Via Oberta del web de l’AOC (apartat “Sol·liciteu el servei”) trobaràs el Catàleg de dades i documents actualment disponibles.      

Per a cada servei de Via Oberta disposes d’una carta de serveis on s’explica detalladament cada modalitat de consulta, la informació que es podrà obtenir, com realitzar les consultes i on trobaràs exemples de casos d’ús que et poden ser de gran utilitat.  

Les diferents cartes de serveis les trobaràs al Portal de Suport de Via oberta en funció del cedent de les dades: 

Adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat

En el cas de les administracions locals i ens que en depenen, per a l’accés a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents és necessària l’adhesió  al Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC.

A continuació, trobaràs els passos per adherir-te al Conveni Marc d'Interoperabilitat, el qual hauràs d'adjuntar en el seu apartat corresponent dins dels formularis de sol·licitud dels serveis de Via Oberta

En el cas de tractar-se d’un organisme de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, no cal l’adhesió al Conveni esmentat. La sol·licitud d’accés a les dades que proporciona el servei Via Oberta de l’AOC s’ha de realitzar a través de PICA, que gestiona la Subdirecció d’Innovació i Administració Digital (SIAD). Cal posar-se en contacte amb el SIAD a través de l’adreça electrònica administraciodigital.presidencia@gencat.cat

Sol·licitar l'alta als serveis de Via Oberta

Un cop has identificat el procediment i el servei de Via Oberta a sol·licitar segons informació del primer apartat, has d'omplir i enviar la sol·licitud d'alta que es troba a EACAT/Catàleg de tràmits/Consorci AOC/AOC - Sol·licitud de serveis/ Sol·licitud de serveis Via Oberta. Un cop descarregat, hauràs de marcar a l'apartat "Tipus de consulta" l'opció “Integració mitjançant Serveis Web”.

Per omplir la sol·licitud pots ajudar-te del document amb el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta. Els punts més importants a considerar per aconseguir l’autorització d’accés a les dades i no ser requerits pels emissors de dades són: 

 • Norma legal:  Pel que fa a les dades que es sol·liciten a través de la PID, recorda que en aquests moments es demana la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el consentiment. També cal tenir en compte que  la política actual dels emissors és la de no acceptar normativa genèrica que no estableixi expressament la dada a consultar, per tant s’ha d’indicar la norma específica que regula el procediment concret on es requereix l’obtenció de la dada o document que es pretén consultar. 
 • Consentiment: Aquest pot ser "No oposició", "" o "Llei", pots consultar cada cas en el document amb el pas a pas per emplenar el formulari. 

En cas que necessitis sol·licitar diversos serveis de Via Oberta per un mateix procediment, només cal que emplenis un sol formulari. En cas contrari, pots enviar-ne un per cada procediment. 

Sol·licitar l'alta als serveis de Via Oberta -AEAT

Un cop has identificat el procediment i el servei de Via Oberta a sol·licitar segons informació del primer apartat, has d'omplir i enviar la sol·licitud d'alta, però abans, en el cas de l'AEAT hi ha un requisit indispensable  i és haver cedit un segell electrònic de nivell mig en exclusivitat per ús dels serveis AOC, pots consultar com fer-ho a com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC.

Si ja has sol·licitat el segell electrònic de l'AOC i t'hem confirmat la descàrrega o bé ja el tenies cedit pots continuar amb les passes següents:

Sol·licitar la integració

Un cop sol·licitat l'alta dels serveis de Via Oberta hauràs de sol·licitar la integració emplenant el formulari de sol·licitud d'integració mitjançant serveis web i adjuntar-lo en el formulari de Via Oberta.

mceclip0.png

Els ens requeridors hauran de disposar del Document de seguretat de l’ens, per tal d’acreditar que l’accés al maquinari on s’emmagatzema aquest certificat, està restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del mateix.

Plataforma de col·laboració Interadministrativa (PCI)

En cas que t’integris via webservice per primera vegada amb els serveis del Consorci AOC, necessitaràs la documentació d’integració de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI).

Per poder consumir els serveis del Consorci AOC, cal fer-ho a través de la PCI. La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les especificacions de la missatgeria de la PCI.
El Consorci AOC, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les integracions, posa a la vostra disposició els següents clients d’exemple de la PCI. 

Els Documents d’Integració (en endavant, DI) dels serveis estan en:

Proves i configuració a l'entorn de preproducció

Realització de les proves d’integració a l’entorn de preproducció. Abans de passar a Producció, hauràs d’emplenar els Documents d’homologació dels serveis integrats que trobareu a: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/

Configuració de l’entorn de producció. Si has finalitzat el procés d’alta al servei, podràs realitzar peticions a producció. Durant tot aquest procés seguiràs comptant amb el suport del Servei de Suport a la Integració.

Programaris integrats
 • Grupo Meana
 • T-Systems
 • Indra
 • Spenta
 • Summa
 • SEMIC
 • Tecsidel
 • Everis
 • Audifilm
 • @peiron Software
 • Serikat
 • Synerplus
 • CSC
 • Artic Soluciones