La Xarxa SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) és un conjunt d’infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta les xarxes de les Administracions Públiques facilitant l’intercanvi d’informació i accés als serveis. A Catalunya l’accés a la Xarxa SARA el proveïm des de l’AOC.

 Des de l’AOC us proporcionarem el tunel segur per connectar-vos, però per poder accedir a qualsevol servei exposat a Xarxa SARA, necessitareu també la URL d’accés a aquests serveis així com dades d’usuari i contrasenya. Aquestes dades us les proporcionarà cada organisme responsable de cada servei. 

La connexió a la xarxa SARA, actualment, ja no es realitza a través d’EACAT -Via Oberta – Accés Xarxa SARA, sinó que es realitza a través de la URL https://vpnweb.aoc.cat o a través d’un client VPN.

Per tal de sol·licitar el mecanisme més adient, si us plau revisa la compatibilitat del teu Sistema Operatiu:

Sistema Operatiu Mecanisme d’accés compatible
Windows 7 A través de la URL https://vpnweb.aoc.cat
Windows 10 A través de la creació d’un client VPN
Windows Server 2012 A través de la URL https://vpnweb.aoc.cat
Windows Server 2016 A través de la URL https://vpnweb.aoc.cat
Windows Server 2019 A través de la creació d’un client VPN

 

Un cop identificat el mecanisme d’accés compatible, per gestionar la connexió, segueix les passes següents:

1. A través de la URL https://vpnweb.aoc.cat

Nota: aquesta opció només és compatible amb sistemes operatius Windows 7 i Server 2012/2016 (no és compatible amb Windows 10).

Per gestionar la connexió, cal contactar-nos a través del formulari de contacte de suport indicant que es compleixen els següents requisits previs i les dades sol·licitades per a l’accés a la Xarxa SARA:

 • El gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens ha d’autoritzar l’accés als usuaris assignant els permisos del servei “Connectivitat Xarxa SARA”.
 • L’adreça de correu-e i NIF de tots els usuaris que han de fer-ne ús.
 • Nom de l’ens.
 • Sistema operatiu.

Una vegada gestionat, et subministrarem unes credencials per connectar-te a través d’aquest portal https://vpnweb.aoc.cat

 • L’usuari sempre contindrà la nomenclatura de la teva adreça de correu-e abans del domini. Per exemple per al correu-e nomcognom@aoc.cat l’usuari serà nomcognom
 • La contrasenya serà el teu NIF amb lletra majúscula. Per exemple per al NIF 12345678A la contrasenya serà 12345678A 

Un cop logats, obre una nova finestra del navegador utilitzat i accedeix al servei dins la xarxa SARA.

2. A través de la creació d’un client VPN

Nota: aquesta opció només és compatible amb sistemes operatius Windows 10 i Windows Server 2019.

Per gestionar la connexió, cal contactar-nos a través del formulari de contacte de suport indicant que es compleixen els següents requisits previs i les dades sol·licitades per a l’accés a la Xarxa SARA:

 • El gestor d’usuaris d’EACAT de l’ens ha d’autoritzar l’accés als usuaris assignant els permisos del servei “Connectivitat Xarxa SARA”.
 • L’adreça de correu-e i NIF de tots els usuaris que han de fer-ne ús.
 • Nom de l’ens.
 • Número d’usuaris que han d’accedir a la xarxa SARA.
 • Sistema operatiu.

Una vegada gestionat, et subministrarem un o diversos executable/s que us permetran connectar-vos a la xarxa SARA instal·lant-los i executant-los amb permisos d’administrador. 

Un cop logats client vpn, obre una finestra del navegador i accedeix al servei dins la xarxa SARA.

 

És possible que algun nou servei, amb una nova URL, no estigui convenientment configurat per al seu accés.

En aquest cas cal enviar la sol·licitud d’accés mitjançant el formulari de contacte indicant la URL a la que es vol accedir i l’adreça IP privada corresponent al servei dins la xarxa SARA, sempre que sigui possible.

Un cop rebuda la petició amb totes les dades necessàries, el Consorci AOC es compromet a fer-la accessible en el termini màxim de quinze dies.